Eigen kracht


De Wmo is er om mensen te ondersteunen die zich niet meer zelfstandig kunnen redden. Tijdens het keukentafelgesprek kan de term 'eigen kracht' ter sprake komen. In de Wmo gaat het ook over 'zelfredzaamheid' en 'participatie'. U leest hier meer over wat daarmee wordt bedoeld.

Eigen kracht
Eigen kracht is ieders vermogen om zijn eigen leven vorm te geven en problemen op te lossen.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) staat dat burgers een eigen verantwoordelijkheid hebben voor hoe ze hun leven inrichten. Lukt het u minder goed om uzelf te redden in het dagelijks leven, of om mee te doen in de maatschappij? Dan verwacht de overheid dat u eerst uw 'eigen kracht' gebruikt om die problemen op te lossen.

Eigen kracht is dus heel breed. Het is alles wat u zelf kunt doen om problemen op te lossen en te voorkomen. Bijvoorbeeld: zelf een hulpmiddel kopen, een goede zorgverzekering nemen, iemand zoeken die u helpt bij het huishouden, of alvast gaan sparen voor een gelijkvloerse woning. Tijdens het keukentafelgesprek zal uw eigen kracht worden besproken.

Eigen regie
Eigen regie betekent dat u zelf bepaalt hoe uw dagelijks leven eruit ziet. En hoe u goed kunt leven. Ook met een beperking of ziekte.

Voor de zorg die u denkt nodig te hebben betekent het dat u zelf beslissingen neemt over hoe uw zorg georganiseerd wordt. Uw wensen staan voorop. Hoe wilt u leven? Hoe past de zorg of ondersteuning die u nodig heeft daarin? Wat wilt u zelf doen en wat laat u door anderen doen?

Het maken van een zorgplan past goed bij he thouden van de eigen regie. Wilt u graag zelf beslissingen, maar heeft u daarbij wel advies of ondersteuning bij nodig? Misschien is dan cliƫntondersteuning iets voor u.

Zelfredzaamheid
U kunt hulp krijgen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) als u problemen heeft met zelfredzaamheid.

Volgens de wet bent u zelfredzaam als u de dagelijkse dingen zelf kunt doen. Zoals uzelf aankleden, eten, boodschappen doen en koken.

Aan de andere kant houdt zelfredzaam zijn ook in dat u uw huishouden op orde kunt houden. De huishoudelijke klussen doen, zoals schoonmaken, wassen en onderhoud, maar ook uw administratie en uw geldzaken bijhouden.

Hoe u dit organiseert, hangt af van uw situatie. Misschien kunt u het nog zelf, misschien heeft u hulp nodig bij bepaalde dingen. Als u dingen met hulp nog wel kan, bent u ook zelfredzaam.

Participatie
U kunt ook hulp krijgen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) als u problemen heeft met participatie. Maar wat houdt dat in?

De wet legt participatie uit als: 'deelnemen aan het maatschappelijk verkeer'. Participeren betekent dus meedoen aan de samenleving, bijvoorbeeld door activiteiten te ondernemen, (vrijwilligers)werk te doen en contacten met anderen te onderhouden, zoals met vrienden, familie, buurtgenoten, klasgenoten of collega's.

Het keukentafelgesprek
Wilt u het keukentafelgesprek goed voorbereiden? Neem dan de tips eens door.