Werken met een beperking

Manieren om aan het werk te blijven met een beperking. Door hulp van de gemeente bijvoorbeeld, of met werkplekaanpassingen.