Ziekte voorkomen

Voorkomen van gezondheidsproblemen zoals griep of verbranding door de zon. Vroegtijdig ontdekken van kanker door bevolkingsonderzoek. Advies over stoppen met roken.