Geboorteverlof (kraamverlof)

Als partner van de moeder van het pasgeboren kind, heeft u recht op betaald geboorteverlof. Dit wordt ook wel kraamverlof, partnerverlof of vaderschapsverlof genoemd.

Aantal dagen geboorteverlof
Vanaf 1 januari 2019 is het geboorteverlof éénmaal het aantal werkuren per week. Partners die 5 dagen per week werken, krijg dus 5 dagen geboorteverlof.

Het kan zijn dat op uw werk andere regels gelden en dat het verlof langer duurt. Deze afspraken kunnen in uw cao staan of in een aparte regeling. Controleer welke regeling voor u geldt.

Binnen 4 weken opnemen
U mag zelf weten wanneer u geboorteverlof opneemt, zolang dit binnen 4 weken na de geboorte van uw kind is, of binnen 4 weken na thuiskomst uit het ziekenhuis.

Geboorteaangifte
De tijd die u nodig heeft voor het doen van de geboorteaangifte bij de gemeente valt onder calamiteitenverlof.

Ouderschapsverlof
Veel partners vinden het prettig om minder te gaan werken in het eerste jaar na de geboorte van hun kind. Dat is mogelijk door ouderschapsverlof op te nemen.