Lastig gedrag

Een van de lastigste dingen van ouder zijn, is dat je soms geen vat lijkt te krijgen op je kind, ook al doe je heel erg je best.

Zo kan het zijn dat je in wezen alles goed doet: je biedt een veilige structuur, je steunt, stimuleert en stuurt je kind, maar toch lijkt het niet te werken. Dan kun je aan jezelf gaan twijfelen. Je kind merkt dat en reageert erop. Zo kun je in een negatieve spiraal terechtkomen, waar de relatie tussen jou en je kind niet beter van wordt.

Elk kind is uniek
Bij de opvoeding zijn altijd ten minste twee partijen betrokken: de ouder en het kind. Kinderen kunnen ook zo hun problemen hebben, waardoor ze extra lastig op te voeden zijn. Het ene kind steekt nu eenmaal anders in elkaar dan het andere. Sommige kinderen neigen meer naar probleemgedrag dan andere. Dat maakt ze nog geen mindere mensen; elk kind is uniek en eigen, maar het is voor jou als ouder wel moeilijker om een kind op te voeden dat probleemgedrag vertoont.

Niet alleen kun je zelf last hebben van het gedrag van je kind, mensen uit de omgeving kunnen ook negatief of betweterig reageren. Dat kan heel vervelend zijn.

Hulp zoeken
Er zijn veel soorten lastig gedrag waar je mee te maken kunt krijgen. Sommige problemen stellen hoge eisen aan je opvoederschap. Je kunt extra steun en hulp zoeken in je omgeving of bij het consultatiebureau.