Naar content

Leerplichtambtenaar

Leerplicht geldt voor elk kind in Nederland vanaf 5 jaar. Dit gaat niet altijd probleemloos. Als er problemen zijn, kan een school de leerplichtambtenaar betrekken. Deze ambtenaar werkt voor de gemeente en zal:

  • meehelpen en meedenken om de leerling te motiveren (weer) naar school te gaan;
  • beoordelen of een leerling een vrijstelling van onderwijs kan krijgen;
  • handhaven als er sprake is van schoolverzuim. Hiervoor zal de leerplichtambtenaar altijd eerst met u en/of uw kind in gesprek gaan.

De leerplichtambtenaar van de gemeente Son en Breugel maakt deel uit van het CMD. Aangezien problemen met schoolgang vaak samenhangen met andere hulpvragen, kan de leerplichtambtenaar snel schakelen met de consulenten en hulpverleners van het CMD. Door het korte lijntje met de andere professionals binnen het CMD kan er gewerkt worden aan de problemen binnen uw gezin, die van u of die van uw kind.

Contact opnemen met het CMD

Telefonisch zijn wij bereikbaar tussen 09.00 en 12.30 uur  op telefoonnummer 0499 – 491 470.

Als het erg druk is, noteert het Klanten Contact Centrum uw naam en nummer. Een van de medewerkers van het CMD belt u dan zo snel mogelijk terug.

De inloop is open op werkdagen van 9.00 uur tot 12.30 uur. Na 12.30 uur kunt u alleen na het maken van een afspraak een medewerker van het CMD spreken.

Het CMD kunt u bezoeken in het Dommelhuis, Kerkplein 5.

U kunt altijd een email sturen: cmd@sonenbreugel.nl.
Deze beantwoorden we dan zo mogelijk op dezelfde of de volgende werkdag.

Betrokken organisaties binnen het CMD