Team toegang jeugd

TeamBij het CMD werkt het team dat de toegang is voor hulp. De professionals van het team werken voor verschillende (jeugd)hulpverleningsorganisaties. Daardoor kunnen ze vaak zelf kortdurend hulp bieden. De professionals hebben hun eigen expertise. Samen met de professional bespreekt u wat u nodig heeft. De professional biedt zelf kortdurende hulp of kan regelen dat er een andere organisatie specialistische hulp gaat bieden.

De professionals die de toegang zijn voor specialistische jeugdhulp werken voor:
- Lumens
- Mee
- LEVgroep

In elke fase van het opgroeien van uw kind is er wel eens een moment dat u met een vraag zit. U kunt met al uw vragen over opvoeden en opgroeien bij het CMD terecht. Mogelijk maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw kinderen. Mogelijk maken u en uw gezin moeilijke tijden door en maakt u zich zorgen over het effect ervan op uw kinderen.
Bijvoorbeeld:

Specialistische jeugdhulp
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor verschillende vormen van jeugd- en opvoedhulp, waarvoor u een beschikking kunt krijgen. Dit wordt specialistische jeugdhulp genoemd. U kunt hierbij denken aan:

  • Ambulante jeugdhulp, dus jeugdhulp die in de thuissituatie geboden wordt
  • Dagbehandeling
  • Begeleiding
  • Behandeling met verblijf
  • Geestelijke gezondheidszorg
  • Gesloten jeugdzorg

Werkwijze
Als u wilt weten of u in aanmerking komt voor jeugdhulp vul dan het contactformulier in. U wordt dan teruggebeld door onze medewerkers van het CMD (Centrum voor Maatschappelijke Deelname). In het gesprek zoeken we samen met u naar een oplossing of maken we een persoonlijke afspraak.

PGB
Als u zelf de betaling wilt regelen, kunt dit aangeven. Er kan dan een persoonsgebonden budget (PGB) worden afgegeven. Dit verloopt via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De consulent kunt u hier meer over vertellen.

Verwijzing van een arts of specialist
Een jeugdarts of specialist kan uw kind ook doorverwijzen voor jeugdhulp. U hoeft het dan niets meer te regelen via de gemeente Son en Breugel. U kunt rechtstreeks bij een aanbieder van jeugdhulp terecht. Deze organisatie moet dan wel een contract hebben met de gemeente. Is er zorg nodig van een aanbieder zonder contract, dan kunt u contact opnemen met het CMD. Mogelijk kunt u deze zorg inkopen met een PGB.

Contact opnemen met het CMD

Telefonisch zijn wij bereikbaar tussen 09.00 en 12.30 uur  op telefoonnummer 0499 – 491 470.

Als het erg druk is, noteert het Klanten Contact Centrum uw naam en nummer. Een van de medewerkers van het CMD belt u dan zo snel mogelijk terug.

De inloop is open op werkdagen van 9.00 uur tot 12.30 uur. Na 12.30 uur kunt u alleen na het maken van een afspraak een medewerker van het CMD spreken.

Het CMD kunt u bezoeken in het Dommelhuis, Kerkplein 5.

U kunt altijd een email sturen: cmd@sonenbreugel.nl.
Deze beantwoorden we dan zo mogelijk op dezelfde of de volgende werkdag.

Betrokken organisaties binnen het CMD