Naar content

Leerplichtambtenaar

Leerplicht geldt voor elk kind in Nederland vanaf 5 jaar. Dit gaat niet altijd probleemloos. Als er problemen zijn, kan een school de leerplichtambtenaar betrekken. Deze ambtenaar werkt voor de gemeente en zal:

  • meehelpen en meedenken om de leerling te motiveren (weer) naar school te gaan;
  • beoordelen of een leerling een vrijstelling van onderwijs kan krijgen;
  • handhaven als er sprake is van schoolverzuim. Hiervoor zal de leerplichtambtenaar altijd eerst met u en/of uw kind in gesprek gaan.

De leerplichtambtenaar van de gemeente Son en Breugel maakt deel uit van het CMD. Aangezien problemen met schoolgang vaak samenhangen met andere hulpvragen, kan de leerplichtambtenaar snel schakelen met de consulenten en hulpverleners van het CMD. Door het korte lijntje met de andere professionals binnen het CMD kan er gewerkt worden aan de problemen binnen uw gezin, die van u of die van uw kind.

Contact opnemen met het CMD

Voor vragen en advies kunt u contact opnemen met het CMD.

Het CMD is telefonisch bereikbaar tussen 09.00-13.00 uur en 13.30-15.00 uur op telefoonnummer 0499 – 491 470

U kunt ook een e-mail sturen naar cmd@sonenbreugel.nl.

De medewerker die u aan de telefoon krijgt, zal aan de hand van uw vraag:

  • u adviseren;
  • met u meedenken;
  • u verwijzen;
  • een afspraak met u inplannen.

 

Betrokken organisaties binnen het CMD