Naar content

Team toegang volwassenen

Bij het CMD werkt het team dat de toegang is voor hulp. De consulenten van de gemeente zijn gespecialiseerd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Vanuit deze wet worden verschillende vormen van hulp en diverse soorten hulpmiddelen bekostigd. Samen met de consulent bespreekt u wat u nodig heeft. De consulent geeft advies en kan nagaan of uw aanvraag onder de Wet maatschappelijke ondersteuning valt.

Wet maatschappelijke ondersteuning 
In de Wet maatschappelijke ondersteuning wordt geregeld dat mensenondersteuning krijgen bij het zelfstandig wonen en het meedoen in de maatschappij. De wet is bedoeld voor

  • mensen met een beperking, zoals een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking;
  • mensen die langdurig ziek zijn;
  • mensen die door hun hoge leeftijd problemen ondervinden.

Maatwerkvoorziening
Als voor uw situatie ondersteuning nodig is, kan de consulent van de gemeente besluiten dat een maatwerkvoorziening nodig is. Deze voorziening is afgestemd op wat u nodig heeft. Hierbij kan het gaan om 

Vooraf en tijdens een gesprek met een consulent kunt u een onafhankelijk cliëntondersteuner betrekken. U leest hier meer over op de pagina over de onafhankelijk cliëntondersteuner


Als u meer informatie wilt over de Wet maatschappelijke ondersteuning, kunt u dit vinden op website van de Rijksoverheid.
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) | Zorg en ondersteuning thuis | Rijksoverheid.nl

Contact opnemen met het CMD

Voor vragen en advies kunt u contact opnemen met het CMD.

Het CMD is telefonisch bereikbaar tussen 09.00-13.00 uur en 13.30-15.00 uur op telefoonnummer 0499 – 491 470

U kunt ook een e-mail sturen naar cmd@sonenbreugel.nl.

De medewerker die u aan de telefoon krijgt, zal aan de hand van uw vraag:

  • u adviseren;
  • met u meedenken;
  • u verwijzen;
  • een afspraak met u inplannen.

 

Betrokken organisaties binnen het CMD