Verstandelijke ontwikkeling

Hoe groter ze worden, hoe beter kinderen de wereld om zich heen leren begrijpen. Hun geheugen wordt beter, zodat ze dingen gaan onthouden en oplossingen leren bedenken. Je kind bedenkt bijvoorbeeld dat als het op een stoel klimt, het iets kan pakken waar het eerder niet bij kon.

Denken
Denken heeft te maken met taal, met begrijpen, met onthouden en met het oplossen van ‘problemen'. Hoe meer ervaringen je kind opdoet, hoe meer het gaat begrijpen en onthouden.

Waardoor kunnen kinderen leren?
Kinderen zijn in staat om te leren doordat hun geheugen zich ontwikkelt en doordat ze abstracter gaan denken en leren informatie in te delen. Je kind leert ook door te kijken naar wat de mensen om hem heen doen en dat na te doen. Dat leren gebeurt trouwens alleen als jij iets doet of zegt, wat aansluit op het begripsvermogen en de bestaande kennis van je kind op dat moment.

Hoe verloopt het leerproces?
Leren is een proces dat te maken heeft met het denkvermogen en met het verwerken van informatie. Je kind verwerkt de informatie die het krijgt. Dat wil zeggen dat het informatie opslaat, ordent, verbanden legt met wat het al weet en de informatie toepast in nieuwe situaties.

Een voorbeeld: Sam kent het begrip ‘vogel' en hij weet al dat vogels vliegen. Nu ziet hij een vliegtuig in de lucht en roept ‘vogel'. Zijn vader vertelt hem dat dit een vliegtuig is. Het woord ‘vliegtuig' wordt in de hersenen van Sam opgeslagen bij ‘dingen die kunnen vliegen'. Hij heeft iets geleerd en kan het ook toepassen. De volgende dag ziet hij een vliegtuig en roept ‘tietuig'.

Eigen tempo in denkontwikkeling
Alle kinderen maken dezelfde denkontwikkeling door, ieder kind in een eigen tempo. Aanleg speelt hierbij een rol, maar ook de manier waarop jij als ouder je kind in alledaagse situaties in en om het huis uitdaagt om na te denken.