Terug

Organisatie

's Gravendreef College voor vbo, mavo en havo

Voortgezet onderwijs (vo), met onderwijs wat volgt op het primair onderwijs. Een leerling in het vo wordt voorbereid op het hoger onderwijs of het middelbaar beroepsonderwijs.
Adres
Fluitpolderplein 9, 2262ED Leidschendam
Trefwoord(en)
voortgezet onderwijs, school voor voortgezet onderwijs, protestants-christelijk onderwijs, rooms-katholiek onderwijs

's Gravendreef College voor vbo, mavo en havo