Mantelzorg

De zorg voor iemand in uw omgeving die een ziekte, een beperking of psychiatrische problematiek heeft, is niet gemakkelijk. Als u een mantelzorger bent, kunt u bij LEVgroep Terecht voor advies en ondersteuning. Dit geldt ook voor jonge mantelzorgers, dus jongeren die zorgen voor een familielid.


De medewerkers van LEVgroep:

  • informeren;
  • adviseren;
  • verwijzen naar cursussen;
  • brengen mantelzorgers met elkaar in contact;
  • kunnen aanvullende zorg van vrijwilligers regelen.

Ook hebben de medewerkers van de LEVgroep goed contact met de Wmo consulenten en kunnen samen met u, degene die u verzorgt en de Wmo consulent in gesprek als er aanvullende hulp nodig is.

Contact opnemen met het CMD

Voor vragen en advies kunt u contact opnemen met het CMD.

Het CMD is telefonisch bereikbaar tussen 09.00-13.00 uur en 13.30-15.00 uur op telefoonnummer 0499 – 491 470

U kunt ook een e-mail sturen naar cmd@sonenbreugel.nl.

De medewerker die u aan de telefoon krijgt, zal aan de hand van uw vraag:

  • u adviseren;
  • met u meedenken;
  • u verwijzen;
  • een afspraak met u inplannen.

 

Betrokken organisaties binnen het CMD