Voor welke soorten ondersteuning kunt u terecht in het CMD?

 • Ambulante hulpverlening jeugd
 • Begeleiding naar werk
 • Bijstand
 • Cliëntondersteuning
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Dagbesteding
 • Jeugdgezondheidszorg
 • Jongerenwerk
 • Leerplicht Schuldhulpverlening
 • Ondersteuning bij huiselijk geweld
 • Opvoeding
 • Mantelzorgondersteuning (voor jong en oud)
 • (School)maatschappelijk werk
 • Seniorenwerk
 • Verslavingszorg
 • Wijkverpleging
 • Vrijwilligerswerk  
 • Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)
 • Woonbemiddeling