Begeleiding en dagbesteding (Wmo)

Een maatwerkvoorziening die onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) valt, wordt op uw hulpvraag afgestemd. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om:

 • individuele begeleiding;
 • groepsbegeleiding (dagbesteding).

Individuele begeleiding
Individuele begeleiding kan gaan om:

 • ondersteuning bij het krijgen van een dagstructuur;
 • hulp bij het krijgen van sociale contacten;
 • ondersteuning bij hulpvragen in het dagelijks leven;
 • voorbereiden van gesprekken die u kunt hebben bijvoorbeeld bij een woningbouwvereniging, met de consulent werk en inkomen of met uw werkgever;

Groepsbegeleiding (dagbesteding)
Dagbesteding is gericht op:

 • actief zijn en blijven;
 • leren omgaan met een beperking;
 • contacten aangaan en onderhouden, ook om eenzaamheid te voorkomen;
 • een zinvolle invulling hebben van een doordeweekse dag;
 • structuur aanbrengen in een dag;
 • het ontlasten van een mantelzorger.

Beperking
De voorziening heeft als doel dat u zelfstandig kunt blijven wonen of dat u kunt blijven meedoen in de maatschappij, terwijl er ook bij u sprake is van:

 • een beperking, zoals een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking;
 • langdurig ziek zijn;
 • hoge leeftijd waardoor u problemen ondervindt.

Keukentafelgesprek
Tijdens het keuketafelgesprek kunt u aangeven wat u nodig heeft. De consulent kunt met u kijken of de hulpmiddel of ondersteuning onder de Wmo valt.

Eigen bijdrage
De eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen is € 19,- per 4 weken. Hierbij wordt niet gekeken naar uw inkomen en is voor iedereen binnen Son en Breugel gelijk.

Beschikking
Als er besloten wordt tot een maatwerkvoorziening, bespreekt de consulent met u welke kosten daarvan door de gemeente worden betaald. Meestal is dit volledig. De gemeente geeft hiervoor een beschikking af. De betaling wordt dan tussen de gemeente en het bedrijf dat de hulpmiddel of ondersteuning biedt geregeld.

PGB
Als u zelf de betaling wilt regelen, kunt dit aangeven. Er kan dan een persoonsgebonden budget (PGB) worden afgegeven. Dit verloopt via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De consulent kunt u hier meer over vertellen.

Contact opnemen met het CMD

Voor vragen en advies kunt u contact opnemen met het CMD.

Het CMD is telefonisch bereikbaar tussen 09.00-13.00 uur en 13.30-15.00 uur op telefoonnummer 0499 – 491 470

U kunt ook een e-mail sturen naar cmd@sonenbreugel.nl.

De medewerker die u aan de telefoon krijgt, zal aan de hand van uw vraag:

 • u adviseren;
 • met u meedenken;
 • u verwijzen;
 • een afspraak met u inplannen.

 

Betrokken organisaties binnen het CMD